Scrolla ned

Positiv utveckling

Efter en konstig och jobbig tid för oss alla ser vi nu
framtiden an med tillförsikt. Intresset för ädla metaller
har ökat kraftigt under pandemin och vi ser en positiv
utveckling hos guldsmederna och guldsmedsaffärerna.