Scrolla ned

Tjänster

Affinering

Återvinning av ädla metaller kallas för affinering.

Vi är idag det enda affineriet med egen fabrik i Norden. Att återvinna ädla metaller är numera en självklarhet, inte bara för det höga värdets skull utan även för vår miljö.

Affinering

I vår moderna fabrik utvinner vi guld, silver, platina och palladium. Först smälter man ihop metallskrotet till en homogen tacka. Sedan tas det borrprov på tackan och som sedan analyseras. De ädla metallerna utvinns sedan genom separation eller elektrolys. Exempelvis kan man lösa upp guldskrotet i kungsvatten för att sedan fälla ut guldet, kvar i lösningen är då de övriga metallerna. Allting sker i en kontrollerad och sluten miljö. Kunden avräknas och finmetallen förs upp på ett metallkonto.

Krätz

Krätz är oftast rester från slipning, avfall från vask och golv, verktyg, kläder och trasor mm där spår av ädla metaller kan återvinnas.

Metallkonto

Efter återvinning förs finmetallen upp på kundens viktkonto. När nytt material beställs vräknas vikten från kontot.

Överföring

Dagligen görs överföringar mellan våra kunder och olika leverantörer runt om i Sverigeoch Europa. Ett enkelt och smidigt sätt att reglera sitt guldkonto hos leverantören. Vi ombesörjer även fysisk leverans av ädelmetall mellan företag.