Scrolla ned

Miljö

K.A.Rasmussen tar ett stort ansvar för miljön både när det gäller tillverkning som för återvinning.

Allt arbete i produktionen säkerställs och dokumenteras enligt gällande regler och krav. Genom vår certifiering NS-EN ISO 14001 arbetar vi med att ständigt förbättra och utveckla miljöprestandan. Områden som är prioriterade just nu är luft, vatten, energihantering och sortering av avfall. Vi arbetar målmedvetet för att minska energiförbrukningen genom egen forskning.

Ni kan med trygghet alltid anlita oss.

Våra anställda är vår viktigaste resurs. Arbete med ädla metaller kräver stor kunskap och erfarenhet. K.A.Rasmussen lägger stor vikt vid arbetsmiljön och att våra ca 100 anställda mår bra.

Vi tänker på miljön!

Vi använder i stort sätt 100% återvunnet material när vi producerar nytt. Vi ser till att vårt avfall i samband med affinering tas om hand för att göra minsta möjliga påverkan på vår miljö.