Scrolla ned

Rodium

Rodium är en sällsynt ädelmetall som tillhör platinagruppen.

Metallen används i katalysatoriska avgasrenare. Inom guldsmedsindustrin platinerer vi galvaniskt med rodium. Rodiering ger en mycket vacker och tålig yta. Rodium finns i små mängder i platina och nickelmalm. Priset idag är över 5000:-/gram att jämföra med guld som kostar ca 500:-/gram. Att priset på rodium är högt beror på att efterfrågan är större än tillgången.

Kemisk beteckning Rh

Smältpunkt         1964C

Densitet             12,41Kg/LGå till nyheter